Ty te moesz mie wasn wizytwk...
tutaj powinno być logo...
 

Dotacje,refundacje dla Firm ,samorządów, osób bezrobotnych i dla innych

Oferta firmy "M.S. Vimar" z zakresu Funduszy Strukturalnych obejmuje:1. Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy UE na poziomie strategicznym:

a Przedstawienie możliwości uzyskania dotacji na podstawie analizy dostępnych źródeł finansowania projektu;

b Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji projektowych na poziomie strategicznym;

c Doradztwo w zakresie zasobów niezbędnych do realizacji projektu;

d Określenie realności uzyskania finansowania na realizację projektu.

2. Przygotowanie dokumentów niezbędnych dla uzyskania dofinansowania dla projektu:

a Sporządzenie biznes planu;

b Sporządzenie studium wykonalności projektu;

c Sporządzenie wniosku o dofinansowanie wraz z budżetem projektu oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym;

d Doradztwo niezbędnych zakresie kompletowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.3. Zarządzanie Projektem:

a Przygotowywanie umów cywilnoprawnych dotyczących zarządzania projektem (np. umów partnerskich) – bez umów dotyczących właściwej realizacji projektu;

b Opiniowanie umów i innych dokumentów prawnych (np. SIWZ) w zakresie związanym z procesem zarządzania projektem;

c Doradztwo w zakresie rozliczania projektu, obejmujące:

l sporządzanie dokumentacji finansowej projektu w oparciu o dostarczane dokumenty finansowe (sporządzane zgodnie z przedstawionymi wytycznymi);

l konsultacje w zakresie przygotowywania dokumentów finansowych;

l opracowywanie metodologii rozliczania kosztów w ramach projektu;

l przygotowywanie sprawozdań i wniosków o płatność w ramach projektu w oparciu o dane dostarczone przez zleceniodawcę.


4. Przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej oraz zespołów projektowych w zakresie zarządzania projektami.

5. Konsultacja i doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie z funduszy UE.

W ramach naszej oferty doradzamy instytucjom publicznym, które zdecydują się na samodzielne przygotowanie wniosku o dotację. Zespół naszych ekspertów może dokonać oceny przygotowanego wniosku pod kątem formalnym oraz merytorycznym (poprzez analizę SWOT przedstawionego wniosku).


 
  2007-2013.pl M.S.Viamar Doradztwo Europejskie
świętojańska 23/4
81-372 Gdynia-Centrum
tel. 58-710-25-27
tel. komórkowy 600-175-158
e-mail:
www: